Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Resolution Created
#554 Webbsida som samlar in och sammanställer frågor till våra riksdagskandidater Richie Defekt major invalid 10 years
#907 Hemsidan om lokalvalen Richie Förbättring trivial wontfix 9 years
Note: See TracQuery for help on using queries.