Custom Query (41 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new JorgenL Defekt blocker --
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär assigned JorgenL Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned JorgenL Defekt critical Innan Valkanpanjen 2014
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt assigned JorgenL Defekt major Innan EU-valet 2014
#516 Personer utan mail och mobil. new Todi Defekt major --
#618 Lista pubkey vid key people new Todi Defekt major --
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand new Todi Defekt major Innan Valkanpanjen 2014
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Todi Defekt major --
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Todi Förbättring major
#757 Bättre säkerhet för medlemsregistret new Todi Förbättring major --
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Todi Defekt major Innan Valet av L,K-listor
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Todi Defekt major Innan Riksdagsvalet 2014
#857 PGP-nyckel http://www.pirateweb.net new Todi Förbättring major --
#958 Behöver kunna döda fakturor assigned JorgenL Defekt major --
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new JorgenL Defekt major --
#982 Skulder går in oberoende av attestering på cash advance new JorgenL Defekt major --
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new JorgenL Defekt major --
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new JorgenL Förbättring major Innan Riksdagsvalet 2014
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new JorgenL Förbättring major --
#1084 PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande new JorgenL Defekt major --
#1120 Clearingnummer begränsat till 4 siffror new JorgenL Defekt major
#1150 Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW new JorgenL Defekt major
#1215 redigera mailkonton inom UP new JorgenL Förbättring major --
#1216 lista alla välkomstbrev new JorgenL Förbättring major
#1218 Fel föreningar listad under lokala kontaktuppgifter new JorgenL Förbättring major
#1249 SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar new JorgenL Defekt major
#1288 Uppdatera Officers to contact new JorgenL Förbättring major Innan EU-valet 2014
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned JorgenL Förbättring minor
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Todi Förbättring minor
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Todi Förbättring minor
#581 Felaktigt flaggspel new Todi Defekt minor
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Todi Defekt minor
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new JorgenL Defekt minor
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new JorgenL Defekt minor
#959 Kunna byta T-Shirt Size new JorgenL Defekt minor --
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new JorgenL Förbättring minor --
#1074 Lista alla välkomstmail new JorgenL Förbättring minor Innan Valkanpanjen 2014
#1083 Chattnick i PW new JorgenL Förbättring minor
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new JorgenL Defekt minor Innan Riksdagsvalet 2014
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Todi Förbättring trivial
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new JorgenL Förbättring trivial --
Note: See TracQuery for help on using queries.