Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#1113 Chatverktyget Mibew funkar bara ibland new Defekt major Piratsupport
#743 Chrome/FF extension för Auto-away new Defekt major Piratsupport
#655 Enter-knappen funkar sådär i chattfönster new Defekt major Piratsupport
#1085 Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen) new Defekt blocker -- Piratsupport
#658 Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade new Förbättring minor -- Piratsupport
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new Defekt trivial Piratsupport
Note: See TracQuery for help on using queries.