Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#81 "Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär assigned JorgenL Defekt Innan Valkanpanjen 2014 critical
#752 Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx assigned JorgenL Defekt Innan Valkanpanjen 2014 critical
#1274 Sammanfoga yrkanden new Johanmlg Defekt Vårmötet2013 critical
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 critical
Note: See TracQuery for help on using queries.