Custom Query (57 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#41 Stödsystem för projektgrupper / kluster new Richie Uppgift -- major
#320 Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt assigned JorgenL Defekt Innan EU-valet 2014 major
#516 Personer utan mail och mobil. new Todi Defekt -- major
#537 Formulera en migrera-bort-från-Skype-plan reopened Zash Uppgift -- major
#618 Lista pubkey vid key people new Todi Defekt -- major
#655 Enter-knappen funkar sådär i chattfönster new dansve Defekt major
#714 PiratsupportTray: rödkryss i chattfönster paj new olofb Defekt major
#731 Lägga till underlag för expenses i efterhand new Todi Defekt Innan Valkanpanjen 2014 major
#736 Felmeddelande när man avslår en attest new Todi Defekt -- major
#737 Lägga till anledning när man avslår en attest new Todi Förbättring major
#743 Chrome/FF extension för Auto-away new dansve Defekt major
#744 PiratsupportTray v0.1.8 new olofb Defekt major
#757 Bättre säkerhet för medlemsregistret new Todi Förbättring -- major
#766 Ignorera konton utan medlemskap vid "glömt lösen" new Todi Defekt Innan Valet av L,K-listor major
#807 Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick new Todi Defekt Innan Riksdagsvalet 2014 major
#809 Piratsupporttray: Följ samtal funkar inte new olofb Defekt major
#857 PGP-nyckel http://www.pirateweb.net new Todi Förbättring -- major
#862 Piratepad.net i monitor-rutan på ppdrift new Richie Förbättring -- major
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new JorgenL Förbättring major
#951 önskemål+frågor om valbokningen new JorgenL Förbättring major
#958 Behöver kunna döda fakturor assigned JorgenL Defekt -- major
#963 Valsedelsberäkning new JorgenL Förbättring Innan Valkanpanjen 2014 major
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new JorgenL Defekt -- major
#969 boka vallokaler låter inte en byta tab new JorgenL Defekt -- major
#970 Bokning av "extralokaler - valdagen" finns inte? new JorgenL Defekt -- major
#971 Visa postnr i närheten för att hitta medhjälpare new JorgenL Förbättring major
#978 Valsedels rapportering new JorgenL Förbättring major
#982 Skulder går in oberoende av attestering på cash advance new JorgenL Defekt -- major
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new JorgenL Defekt -- major
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new JorgenL Förbättring Innan Riksdagsvalet 2014 major
#995 Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken new JorgenL Förbättring -- major
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new JorgenL Förbättring -- major
#1001 Personliga sidor new JorgenL Förbättring -- major
#1005 Uppdatering av info: Lämnande av valsedlar i vallokalerna new JorgenL Förbättring -- major
#1084 PW visar inte uppladdade filer vid felmeddelande new JorgenL Defekt -- major
#1106 Lägga in ny kanal new mini Förbättring major
#1113 Chatverktyget Mibew funkar bara ibland new dansve Defekt major
#1120 Clearingnummer begränsat till 4 siffror new JorgenL Defekt major
#1150 Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW new JorgenL Defekt major
#1199 Går inte att boka vallokaler för valdagen new JorgenL Defekt major
#1215 redigera mailkonton inom UP new JorgenL Förbättring -- major
#1216 lista alla välkomstbrev new JorgenL Förbättring major
#1218 Fel föreningar listad under lokala kontaktuppgifter new JorgenL Förbättring major
#1221 Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer new Richie Uppgift major
#1222 (anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument new Richie Uppgift major
#1225 Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live! new mini Uppgift major
#1233 Pirate Times - www.piratetimes.net new mini Förbättring major
#1247 Piratmanifestet new mini Uppgift Innan Valet av L,K-listor major
#1249 SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar new JorgenL Defekt major
#1250 Piratmanifestet new mini Förbättring major
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar new Johanmlg Defekt Vårmötet2013 major
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 major
#1272 Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar new Johanmlg Förbättring major
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 major
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar new Johanmlg Defekt Vårmötet2013 major
#1285 Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump new Johanmlg Defekt major
#1288 Uppdatera Officers to contact new JorgenL Förbättring Innan EU-valet 2014 major
Note: See TracQuery for help on using queries.