Custom Query (35 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#71 Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m assigned JorgenL Förbättring minor
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Todi Förbättring minor
#421 Snabbversion av "lägg till medlem"-sidan new Todi Förbättring minor
#551 snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare accepted mini Förbättring minor
#581 Felaktigt flaggspel new Todi Defekt minor
#584 Officer volunteer mail går till fel Officers new Todi Defekt minor
#658 Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade new dansve Förbättring -- minor
#709 PiratesupportTray: visa away-ikon oftare assigned olofb Defekt minor
#710 PiratsupportTray: manuell away/online-val assigned olofb Förbättring minor
#713 PiratsupportTray: pling-ljud vid loginskärm new olofb Förbättring minor
#750 Paddhantering för inloggade assigned redhog Förbättring -- minor
#763 Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi) accepted mini Förbättring minor
#825 Skapa "teams" assigned onm Förbättring -- minor
#909 "Volunteer Timed Out" - mailen har inte rätt avsändare new JorgenL Defekt minor
#918 tre st av PW genererade crypto-nycklar new JorgenL Defekt minor
#954 XMPP over I2P new Zash Förbättring -- minor
#959 Kunna byta T-Shirt Size new JorgenL Defekt -- minor
#962 Visuell indikator i Boka Vallokaler new JorgenL Förbättring minor
#986 Klicka på "fortsätt" utan att välja kommun ger felmeddelande new JorgenL Defekt minor
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new JorgenL Förbättring -- minor
#1043 Förslag (topplista) accepted mini Förbättring -- minor
#1064 Trångt på små skärmar accepted mini Defekt minor
#1065 Tracen borde köra Force-SSL assigned SimonB. Förbättring minor
#1073 Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/ assigned SimonB. Förbättring minor
#1074 Lista alla välkomstmail new JorgenL Förbättring Innan Valkanpanjen 2014 minor
#1083 Chattnick i PW new JorgenL Förbättring minor
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted mini Förbättring minor
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new JorgenL Defekt Innan Riksdagsvalet 2014 minor
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 minor
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 minor
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 minor
#1263 förbättra sidan för nominering new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 minor
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 minor
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 minor
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik new Johanmlg Defekt Höstmötet2013 minor
Note: See TracQuery for help on using queries.