Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Todi Förbättring trivial
#639 Importera .odt assigned redhog Förbättring Innan Valkanpanjen 2014 trivial
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new dansve Defekt trivial
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new JorgenL Förbättring -- trivial
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.