Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#131 Extra information i mailutskick om nya medlemmar new Todi Förbättring PirateWeb
#639 Importera .odt assigned redhog Förbättring Innan Valkanpanjen 2014 PiratePad
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new dansve Defekt Piratsupport
#968 Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard new JorgenL Förbättring -- PirateWeb
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning new Johanmlg Förbättring Höstmötet2013 vBulletin(mötesplattformen)
Note: See TracQuery for help on using queries.