Custom Query (25 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1274 Sammanfoga yrkanden new Johanmlg Defekt critical Vårmötet2013
#1275 förenkla administreringen av voteringar/yrkanden new Johanmlg Förbättring critical Höstmötet2013
#966 Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering new JorgenL Defekt major --
#987 Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering new JorgenL Defekt major --
#990 Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra new JorgenL Förbättring major Innan Riksdagsvalet 2014
#999 Tilldela partimail utan att personen har en roll new JorgenL Förbättring major --
#1215 redigera mailkonton inom UP new JorgenL Förbättring major --
#1216 lista alla välkomstbrev new JorgenL Förbättring major
#1258 I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar new Johanmlg Defekt major Vårmötet2013
#1267 I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför new Johanmlg Förbättring major Höstmötet2013
#1272 Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar new Johanmlg Förbättring major
#1280 gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen new Johanmlg Defekt major Höstmötet2013
#1282 resultat från voteringar finns under flera flikar new Johanmlg Defekt major Vårmötet2013
#1285 Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump new Johanmlg Defekt major
#959 Kunna byta T-Shirt Size new JorgenL Defekt minor --
#1074 Lista alla välkomstmail new JorgenL Förbättring minor Innan Valkanpanjen 2014
#1217 find expiring memberships, fungerar endast på lokalavdelningsnivå new JorgenL Defekt minor Innan Riksdagsvalet 2014
#1254 Publicera mer statistik om mötet new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1259 Exportera hela/delar av mötet till en pdf new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1260 Minska "så funkar det"-rutorna new Johanmlg Defekt minor Höstmötet2013
#1263 förbättra sidan för nominering new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1266 Visa vem som har nominerat en valbar kandidat new Johanmlg Förbättring minor Höstmötet2013
#1271 Sortera yrkanden i sifferordning new Johanmlg Defekt minor Höstmötet2013
#1283 Gilla inlägg - notifiering/statistik new Johanmlg Defekt minor Höstmötet2013
#1276 Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en sammanslagning new Johanmlg Förbättring trivial Höstmötet2013
Note: See TracQuery for help on using queries.