Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1204 Buggar i valsedelsamin new JorgenL Defekt blocker --
#116 Statistik (grafer) tex för ett bestämt tidsintervall new Todi Förbättring minor
#825 Skapa "teams" assigned onm Förbättring minor --
#1027 Add membership för allt man är OrganisationX för new JorgenL Förbättring minor --
#1114 Tips om ny blogg (http://www.usablogg.org/) accepted mini Förbättring minor
Note: See TracQuery for help on using queries.