Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#826 Tomt fält för besökarnamn ger loggproblem new dansve Defekt trivial
#888 Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig." new JorgenL Defekt blocker --
#925 Byta färg på lokalmarkör när distritutör är bokad. new JorgenL Förbättring major
Note: See TracQuery for help on using queries.