Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1287 fixed Information om man skriver för kort motivering till yrkanden Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

En popup som säger "Är du verkligen säker på att du inte ska skriva en längre motivering till ditt yrkande?" för att få folk att skriva bättre motiveringar.

#1286 fixed visa "mina kontaktuppgifter" Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

På något sätt, antingen högst upp sidan, eller som popup när man lagt ett yrkande, visa kontaktuppgifter. Syftet är att mötespresidiet ska ha rätt uppgifter till de som yrkar.

#1284 fixed Gilla inlägget: ta bort radbryt Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Rutan för gilla inlägget innehåller ett onödigt radbryt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.