Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1224 invalid återuppväcka/avtacka arbetsgrupper som somnat av Richie SimonB.

Reported by SimonB., 10 years ago.

Description

Helst borde alla arbetsgrupper ha en aktiv ansvarig.

Listor att utgå ifrån: på  http://www2.piratpartiet.se/arbetsgrupper finns en gammal lista, som börjat redigeras via  https://piratenpad.de/p/vad-goring-for-pp-se

#1002 fixed ångrad bokning orsakad försvunnen lokal Richie greyman

Reported by greyman, 12 years ago.

Description

Detta kom till supporten:

Tjena! Jag klickade i distrubitör och läste inte riktigt korrekt på tidpunkterna jag bockade i, trodde när det var jag skulle gå och fylla på valsedlar. Såg i efterskott att det var ibockat att jag skulle vara valvärd då. Jag hade inte valvärd ibockad.

Jag gick in och redigerade detta via mailet jag fick, dvs tog bort alla tidpunkter jag klickat i och lämnade distrubitör iklickad. Det verkar ha resulterat i att Vallokalen försvann helt. Skönsmons Skola i Sundsvall syns varken på bokade eller obokade vallokaler nu. Den förvann helt ur vallokalssökningen. Det verkar underligt, så jag rapporterar det till supporten.

Jag har testat klicka på "bekräfta" igen, men får meddelandet "hittar ingen sådan bokning" då.

His email: tommymogren@…

#31 wontfix Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg mini speakman

Reported by speakman, 13 years ago.

Description

Vi borde ha en överliggande menyrad eller tab-bar som är gemensamt på samtliga av PPs verktyg, såsom hemsidan, forumet, wikin etc.

Ett exempel på detta finns här:  http://ubuntu-se.org/drupal/

Där når man alla delar med ett enkelt musklick.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.