Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 invalid Test1 somebody anonymous
#4 invalid Inköp av husvagn duke_test speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Vi måste ha en husvagn! Gärna hel!

#6 worksforme Problem med fascister i regeringen somebody swedenpirate@…

Reported by swedenpirate@…, 14 years ago.

Description

Jag och många lider av fascistiska lagar som Das Allianz har utfärdat.

Jag ser gärna att PP utvecklar sitt opinionsstöd till att bli statsbärande. Alltså få absolut majoritet i opinionsmätningarna inför riksdagsvalet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.