Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#470 onhold Skriva bok om patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Ett utkast finns från Amelia. Vad ska den användas till och vad är syftet?

#471 fixed Broschyr om patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Skapa en broschyr som förklarar patent, problemen och vår inställning till dem.

#472 onhold Föreläsningsserie runt patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

för vanliga dödliga.

Mailutskick genom veckobrevet.

Höstkampanj runt patent. Vill lokala aktivister veta mer om patent så skickar vi Mårten Fjällström.

Vi står för resor, mat och bostad för Mårten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.