Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1044 duplicate Kan ej komma åt redigera auto-mail JorgenL 11868

Reported by 11868, 12 years ago.

Description

När jag försöker välj kommunkation, redigera auto-mail får jag detta felmeddelandet.

Server Error in '/' Application.
Input string was not in a correct format.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Source Error:

The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:

1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:

 <%@ Page Language="C#" Debug="true" %>

or:

2) Add the following section to the configuration file of your application:

<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true"/>
  </system.web>
</configuration>

Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.

Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.

Stack Trace:

[FormatException: Input string was not in a correct format.]
  System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +2782219
  System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) +112
  Pages_Communications_AutoMails.PopulateGeographies() +178
  Pages_Communications_AutoMails.ResetOrganizationData() +12
  Pages_Communications_AutoMails.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +470
  System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +33
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1436


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.1873; ASP.NET Version:2.0.50727.1433 
#864 invalid Ett av världens största spelföretag öppnar för riktiga namn på internet mini 1@…

Reported by 1@…, 12 years ago.

Description

För alla som spelar datorspel, så är detta en hemsk dag. Spelföretaget Blizzard som har tillverkat spel som World of warcraft och Starcraft gick idag ut och talade om att de öppet på forum skulle lägga ut användarnas fulla namn. Med det de kallar för real ID, så kommer vem som helst i ett spel att kunna se en persons namn och alla dessa vänners namn bara de övertalar personen att bli vän med dem i spelet. Då dessa spel spelas av barn, så är det en hemsk utveckling. Det öppnar upp en hel arena för pedofiler världen över som kan få tag på barns namn hur lätt som helst.

Detta kommer antagligen även leda till att andra spelföretag går i deras fotspår. Kommer spel att vara farliga för våra barn att spela?

Jag ser med fasa en bild framför mig av hur någon blir mördad för att ha vunnit i ett datorspel, eller något barn som blir våldtaget p.g.a. att de fått sitt namn avslöjat över spelet.

Information som de släppt finns bland annat här:  http://forums.battle.net/thread.html?topicId=25626109041

Mer beskrivning av real ID finns här:  http://eu.battle.net/realid/?rhtml=y

#210 fixed byte av pressbild på yours truly mini Amelia Andersdotter

Reported by Amelia Andersdotter, 14 years ago.

Description

någon borde fixa så att en bild från www.ameliatillbryssel.se anges som mitt pressfotografi+presentation av eu-kandidaterna.

hälsar vänligast,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.