Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#8 fixed uppdatera arbetsgrupper Richie marten.fjallstrom@…

Reported by marten.fjallstrom@…, 14 years ago.

Description

Eftersom ni är webb får ni i uppdrag att uppdatera  http://www.piratpartiet.se/arbetsgrupper så den stämmer. In med det nya och gör de ändringar som behövs - Teknik&Drift - på det gamla.

#12 fixed Uppdatera bloggflöden mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Revidera befintliga flöden och lägg till nya.

De befintliga kan man hitta här:  http://bazaar.launchpad.net/~ppse/pplivesite/main/annotate/head%3A/config//live

#13 fixed Ersätt "nyheter" med två kompakta kolumner anders speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Ersätt nyhetsflödet på förstasidan med två kompakta kolumner. En för nyheter och en med utdrag från Live!-sidan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.