Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1009 fixed "504 Gateway Time-Out" Richie alannamjacobs@…

Reported by alannamjacobs@…, 12 years ago.

Description

När jag försöker ansluta till en pad som jag skapat på Piratepad.net får jag ett HTTP 504-error. Hoppas att ni kan lösa detta.

#263 fixed "Ansvarig partifunktionär" är förvillande speakman anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

"Ansvarig partifunktionär" kan lätt tolkas som att det faktiskt finns någon som har tagit vallokalen i fråga, trots att så inte är fallet.

"Kontaktperson" eller nåt sånt hade kanske varit en bättre rubrik?

#577 fixed "Avsluta prenumeration" direkt i mailutskicken Todi speakman

Reported by speakman, 13 years ago.

Description

Lägg till en direktlänk i alla utskick där man, utan en massa krångel, direkt ställer av framtida mailutskick. Länken bör förslagsvis kodas och vara unik för mottagaradressen. På så vis behövs inte att man måste logga in på PirateWeb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.