Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#31 wontfix Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Vi borde ha en överliggande menyrad eller tab-bar som är gemensamt på samtliga av PPs verktyg, såsom hemsidan, forumet, wikin etc.

Ett exempel på detta finns här:  http://ubuntu-se.org/drupal/

Där når man alla delar med ett enkelt musklick.

#32 fixed Leta upp husvagn duke_h3 duke_h3
#33 wontfix Kontakta andra partier i Malmö knastrasa knastrasa

Reported by knastrasa, 14 years ago.

Description

Vi vill veta när de ska ställa upp sina valstugor och var.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Note: See TracQuery for help on using queries.