Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#484 fixed Piratstudenternas patentföreläsning i vår AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

... inbjudna talare etc.

#485 onhold Patent survey - vad tycker berörda om patent? AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Fråga dem.

#488 fixed Broschyr om patent - Hur många? AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

MLG vill veta inför tryckningen. Kan vi samköra med höstkampanjen blir det bra mycket billigare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Note: See TracQuery for help on using queries.