Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (31 - 33 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#500 fixed Broschyr om patent - korrläsning AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Texten på insidan till foldern behöver korrläsas för typografi. Det finns saker som "gps mottagare" (ska vara "GPS-mottagare"), "Holländsk" (ska vara "holländsk") och lite sådant just nu, som ger ett onödigt amatörmässigt intryck när innehållet i övrigt är så välformulerat.

#501 worksforme Broschyr om patent - styckeindelningar och typsnitt AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

"Sen lite fler styckeindelningar på andra sidan samt ett serift typsnitt"

#502 wontfix Broschyr om patent - USAs konstitution AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Patent finns enligt USA´s konstitution

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."[1]

Vad gör vi med den här texten? Passar den in? Kan vi bara strunta i den?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Note: See TracQuery for help on using queries.