Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (31 - 33 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#62 fixed ListKeyPeople Styrelsen är ändrad... Todi JorgenL

Reported by JorgenL, 14 years ago.

Description

result += GenerateTableLine("Board Chairman", "Rick Falkvinge", string.Empty); result += GenerateTableLine("Board Vice Chairman", "Christian Engström", string.Empty); result += GenerateTableLine("Party Secretary", "Mårten Fjällström", string.Empty); result += GenerateTableLine("Treasurer", "Bo Leuf", string.Empty); result += GenerateTableLine("Board Member", "Björn Odlund", string.Empty); result += GenerateTableLine("Board Deputy", "Stefan Flod", string.Empty); result += GenerateTableLine("Board Deputy", "Jan Lindgren", string.Empty); result += GenerateTableLine(" ", " ", string.Empty); result += GenerateTableLine("Party Leader", "Rick Falkvinge", string.Empty); result += GenerateTableLine("Vice Party Leader", "Christian Engström", string.Empty);

#63 fixed Alert Activist talar inte att sms har maxlängd JorgenL Björn

Reported by Björn, 14 years ago.

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/AlertActivists.aspx ger varken en varnande text eller har ett maximalt antal tecken man kan skriva i textrutan, vilket gör att man kan skicka ut sms som blir avhuggna.

Bör fixas åtminstone en varningstext, gärna en en beränsning om hur lång texten man kan skriva i rutan kan vara, iaf om man väljer optionen sms.

#64 fixed Det är onödigt svårt att assigna volunteers rätt Todi Todi

Reported by Todi, 14 years ago.

Description

Gränssnittet för volunteers är onödigt komplext just nu, vilket skapar frustration och flaskhalsar för något som är väldigt viktigt att det går snabbt och smidigt. Vissa ändringar som jag ser för att göra det smidigare:

  1. Vice på distrikt- och valkretsnivå bör kunna assigna användare som är tilldelade Lead, för att avlasta varandra och undvika flaskhalsar.
  1. "Geography" i Volunteer-listan bör visa vilken valkrets användaren tillhör, inte bara kommun.
  1. I dropdownen "Assign selected volunteers to" bör det stå vilket distrikt/valkrets som användaren är lead/vice för, så man inte behöver slå upp det på annat håll.
  1. Borde gå att lätt söka upp användaren och hans info, utan att byta till en annan sida. Hur vet jag inte riktigt än.

Fyll på den här ticketen med fler förslag om det finns.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Note: See TracQuery for help on using queries.