Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (31 - 33 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#447 fixed Alla vallokaler borde ha ett unikt ID speakman Todi

Reported by Todi, 13 years ago.

Description

För att kunna genomföra automatiserade händelser (t ex sms-bekräftelser) så borde varje vallokal ha ett unikt ID.

Förslagsvis används inte ett enkelt löpnummer, på grund av att den kompletta listan inte är säker förrän så sent. Istället kan man använda något i stil med att första siffrorna är valkretsen, nästa kommunen, och sedan löpnummer i bokstavsordning. T ex 05 (för Södermanland), 01 (för Eskilstuna), 16 (för Stålforsskolan), dvs 050116.

#274 invalid Alla ändringar i natt? speakman henrik.enblom@…

Reported by henrik.enblom@…, 13 years ago.

Description

Var kan jag få tag på loggar över vad som hände inatt? Vilka distrikt är sammanslagna? Vilka distributörer blev ansvariga och ska ha fler sedlar? Vilka vallokaler bytte namn?

#166 fixed Analfabetisk ordning speakman Christian Engström (pp)

Reported by Christian Engström (pp), 13 years ago.

Description

Varken kommunerna inom Stockholm eller vallokalerna inom kommunen (Nacka) listas i alfabetisk ordning i menyerna.

Det tycker jag att de kanske borde vara, själv blir jag lite förvirrad av att de inte är det.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Note: See TracQuery for help on using queries.