Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (34 - 36 of 1081)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#505 onhold Länk till emmas övervakningslagshemsida mini Johan.karlsson@…

Reported by Johan.karlsson@…, 13 years ago.

Description

 http://opassande.se/integritet/index.html

Borde landa i någon meny?

Emma efterlyser hjälp med att fylla på med mer också:  http://opassande.se/index.php/2009/10/04/oversikt-over-overvakningslagar-svarmeditionen/

#562 onhold Ändra foto i kandidatur Todi jens.ahlström@…

Reported by jens.ahlström@…, 13 years ago.

Description

Hej,

När jag skickade in min kandidatur, bifogade jag bara ett preliminärt foto, för att jag antog att man kunde ändra det senare. Men nu verkar det som att jag skulle behöva hjälp med det.

Vänliga hälsningar Jens Ahlström

#580 onhold Skapa chattar mini mini

Reported by mini, 13 years ago.

Description

Vore nice om ppbot kunde skapa chattar, och alltså stå som CREATOR.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Note: See TracQuery for help on using queries.