Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (34 - 36 of 1081)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#37 invalid Hur testa ut nya "ettor"? mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Hur gör vi för att prova nya kodförslag skarpt till Ettan? Finns möjlighet att köra samma princip (inklistad html/php) på undersidor med samma tillgång till Drupals rutiner?

#38 fixed Problem med pp-mail om medlem byter namn + dublettnamn JorgenL jorgen.lindell@…

Reported by jorgen.lindell@…, 14 years ago.

Description

Mailadresser tilldelas av ett Bot-jobb, men såvitt jag kan se så tilldelar det ingen ny (== lägger upp mailkonto) om det redan finns en assignad i databasfältet (Person.PartyEmail) för detta sedan innan.

Däremot så används en _annan_ metod (Person.PPMailAddress) på en del ställen som räknar fram en adress från namnet, vilket innebär att det ser ut att skickas mail med en avsändare som inte har nåt motsvarande konto upplagt, om jag fattar korrekt.

En korrekt lösning bör vara att den senare metoden använder den lagrade adressen om sådan finns.

För att hantera önskemål om ny pp-adress i fall av namnbyte så bör PersonBasicDetails.ascx.cs modifieras så att den detekterar namnbyte och ställer fråga om man vill ändra sin pp-mailadress i samband med detta, och ett nytt event postas till boten som då lägger upp det nya kontot, helst kopplat till det gamla på nåt sätt.

Problemet detekterades i samband med: [20:58:24] Andreas Käiväräinen: dn: medlem 3975 har bytt efternamn och vill således ha sin @pp.se-adress med sitt nya efternamn ist för det gamla

#39 invalid Testar speakman testosteron

Reported by testosteron, 14 years ago.

Description

Duh.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Note: See TracQuery for help on using queries.