Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (37 - 39 of 1081)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#75 fixed Partiet bör bli mer aktivt i sociala nätverk Richie ake@…

Reported by ake@…, 14 years ago.

Description

Jag tycker vi kan börja med en vanlig tipsa funktion som funkar att använda. Då kan man mata in kollegors mailadress och sin egen och så skickas nåt enkelt material ut med uppmaningen att bli medlem eller få nyhetsbrev. Då kan man nå ganska många.

Sen nån enkel sms funktion där man kan skicka in kompisars/kollegors mobnr så får dom info och kan bli medlemmar.

Jag tycker vi ska bli mer aktiva med första sidan på Piratpartiets hemsida och uppdatera den mer frekvent. Jag t.ex. läser nästan aldrig i forumet men kollar ofta första sidan, då är den ouppdaterad...

Jag är med i Piratpartiets grupp på Facebook. Där händer inget som man får meddelande om i alla fall och inga invites eller uppmaningar. Jag har inte fått några. Alla vi lever ju i den digitala världen. Gruppen på Facebook kan ju bli 1 miljon stor om vi ser till att sprida den.

#76 fixed Visa egna medlemskap Todi Mab

Reported by Mab, 14 years ago.

Description

Det finns inget sätt för en vanlig medlem att själv se vilka organisationer denne är med i. ddvs det går inte att veta om man är med i rätt lokalavdelning inom Ung Pirat.

detta gör att folk, fler år efter att till exemepel UP Linköping startats, fortfarande är med i UP Piratnätet fast de bor i östergötland.

Likaså kan personer som är osäkra på om de gått med i till exempel piratstudenterna inte kolla upp detta själva.

Det borde gå att se i pw, som medlem, vilka organisationer man är medlem i och när medlemskapen går ut

#77 fixed tinyurl själva mini mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

twitter verkar inte så säkra i sin tinyurl-implementation. Gör själva!

Se tex  http://snippets.dzone.com/posts/show/4195

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Note: See TracQuery for help on using queries.