Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#175 fixed Tydligare datum på valsedel-sidan speakman anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Det skulle behövas tydligare info om vilka datum valsedelutdelningen gäller. Både för förhandsröstningen och själva valdagen, så man vet säkert när det behövs.

Gärna både under "Läs på" och inne i "hjälp oss" nånstans.

#179 fixed Bilden tar tid att ändra sig när man bokar (Från röd till grön symbol) speakman tokfarlig@…

Reported by tokfarlig@…, 14 years ago.

Description

Nog för det verkar funka bra att boka, dock så verkar bilden som ska vara "ledig att boka" vara långsam att byta från röd till grön.

Det går tex att boka en gång, testar man samma igen så står det att det är bokat, men bilen är fortfarande röd.

Testade detta för postnr 97755 på ett par st ställen.

#180 fixed missat ord speakman snild.dolkow@…

Reported by snild.dolkow@…, 14 years ago.

Description

"Du kan vara distributör för fler än en vallokal, och det är vi verkligen uppmuntrar. Vi behöver täcka så många lokaler som möjligt: inga valsedlar, inga röster."

Borde vara ett "något" i första meningen där.

Note: See TracQuery for help on using queries.