Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#44 wontfix Requests från IRC starkmjolk, pochwa starkmjolk

Reported by starkmjolk, 14 years ago.

Description

Boten MONIQUE9000 (arbetsnamn) måste ha support för requests. För nuvarande finns support för requests i sändningen, men det finns inget kommando hos boten för att söka efter låtar eller requesta dem.

#45 wontfix Ny förbättrad RSS-ström för musiken starkmjolk starkmjolk

Reported by starkmjolk, 14 years ago.

Description

Nuvarande RSS-ström rippar alla låtar från strömmen och genererar en RSS via ett PHP-script varje gång det kallas.

En bättre lösning är att sammanföra spellistorna med RSS-strömmen, detta skulle möjliggöra nerladdning av originalfilen istället för den ombearbetade sända strömmen och ta bort behovet för dubbellagring.

#46 fixed Man kan ha flera local leads speakman Richie

Reported by Richie, 14 years ago.

Description

Nån hade lyckats sätta inte mindre än tre personer som local lead för nån valkrets nere i Skåne vilket fick till följd att local admin fick leka Whack-A-Mole i PW med dem allihopa innan rätt person stod som avsändare på välkomstmailen... Så ska det kanske inte vara?

Proposed fix: Bara en person i taget ska kunna stå som local lead. Försöker man lägga till XX som ny local lead så får man en dialogruta som förklarar att YY kommer att tappa sin leadstatus - OK/Cancel?.

Förbättring: En sida där man översiktligt kan se vem som t.ex. kommer att stå som avsändare på automatmail, och öht lite mer sån intern info om folk som inte framgår annorstädes. Det här felet upptäcktes inte förrän man såg avsändaren på mailen, och då var det lite för sent.

Note: See TracQuery for help on using queries.