Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#802 fixed forum-redirects ska använda HTTP 301, inte 302 Johanmlg mini

Reported by mini, 13 years ago.

Description

En del googlesökninigar jag gjort ger träffar på forum-redirects.piratpartiet.se

 http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Mikael+Nilsson+piratpartiet+arvodering&ie=utf-8&oe=utf-8

Jag tror detta beror på att forum-redirects genererar HTTP 302 (Moved Temporarily) istället för 301 (Moved permanently).

Se tex  http://www.hochmanconsultants.com/articles/301-versus-302.shtml

~$ curl -isL http://forum.piratpartiet.se/ | head -n $LINES
HTTP/1.1 301 Error
Location: http://forum-redirects.piratpartiet.se/
Server: Microsoft-IIS/5.0
Content-Type: text/html
Content-Length: 162

HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/0.5.33
Date: Sun, 17 Oct 2010 16:26:38 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive
Location: http://vbulletin.piratpartiet.se/
Content-Length: 313

HTTP/1.1 200 OK
...

Så: byt till 301!

#863 wontfix Minska mängden PP-webbtjänster med personuppgifter Johanmlg SimonB.

Reported by SimonB., 12 years ago.

Description

Ifall någon begär registerutdrag kan det vara smidigt att veta vilka register som det ska (måste?) omfatta. Kanske kan även något göras i förebyggande syfte för att ha mindre mängd ställen att gräva från.

T ex se till att eventuella uppgifter i forumet blir mindre personuppgift-iga? (Kanske dölja bort en massa fält där det går fylla i personuppgifter?)

[2010-07-04 14:22:47] Jörgen Lindell: Kan det inte räknas som registerutdrag att folk själva kan gå in och kolla sina uppgifter i PW? [2010-07-04 14:23:47] Jonatan Gonte Kindh: JL: Nope. Vi måste ge från _alla_ system med personuppgifter. PW, forum, fogbugz (motsvarar diarie), eventuellt annat plock...

#913 fixed Klockan på vBulletin går ett par minuter före Johanmlg Helge Stenström

Reported by Helge Stenström, 12 years ago.

Description

Inlägg verkar skapas ett par tre minuter in i framtiden på vbulletin.

Note: See TracQuery for help on using queries.