Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#219 fixed vallokaler malmö, karta visar fel adress speakman Belial@…

Reported by Belial@…, 14 years ago.

Description

Vallokal: Möllevången, V Nobelv, markören på kartan pekar på adress spånehusvägen

Möllevången, Bergsgatan, samma som ovan

Möllevången, Folkets Park, samma som ovan

Vallokal: Möllevången, N Möllevångstorget, samma som ovan

Möllevången, S Möllevångstorget och Vallokal: Möllevången, Södervärnsplan är båda på spårvägsgatan 9?

#679 wontfix Jag vill Rösta men vet inte hur man gör Todi Birgitta

Reported by Birgitta , 13 years ago.

Description

Jag vill Rösta i primärvalet, sista dagen idag, men vet inte hur man gör. Kan jag inte bara skriva in ett namn. /Birgitta 070-444 88 22 011-18 77 00

#63 fixed Alert Activist talar inte att sms har maxlängd JorgenL Björn

Reported by Björn, 14 years ago.

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/AlertActivists.aspx ger varken en varnande text eller har ett maximalt antal tecken man kan skriva i textrutan, vilket gör att man kan skicka ut sms som blir avhuggna.

Bör fixas åtminstone en varningstext, gärna en en beränsning om hur lång texten man kan skriva i rutan kan vara, iaf om man väljer optionen sms.

Note: See TracQuery for help on using queries.