Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#78 fixed Distriktsledarnas kontaktinformation finns inte tillgänglig JorgenL anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

På hemsidan kan jag klicka mig ner direkt till valkretsarnas ledare, men där står inte distriksledarna. I pirateweb så kan jag inte söka på distriksledare utanför mitt distrikt. I pirateweb så kan man inte få fram Officers kontaktuppgifter.

#79 fixed Söka på distriktsledare Todi mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

I pirateweb så kan jag inte söka på distriksledare utanför mitt distrikt.

#80 fixed Officers kontaktuppgifter. Todi mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

I pirateweb så kan man inte få fram Officers kontaktuppgifter.

Note: See TracQuery for help on using queries.