Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (40 - 42 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#347 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Shit var svårt det var att hitta info om kandiaterna, denna sida borde visas tydligt på startsidan:  http://www.piratpartiet.se/eu_kandidater

#351 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini nilspelle@…

Reported by nilspelle@…, 14 years ago.

Description

Hej! Helt plötsligt verkar sidan lite mysko renderad. testade både FF och IE, lika fel. Det gröna "engagera dig" lägger sig över en del av resten av sidan och citatet upptill. Headern med piratlogon och menyn kommer dubbelt på sidan. Nåt verkar ha gått galet eller är sidan hackad av Pontén?? ;) pirathälsningar Nilsson, Östersund

#367 worksforme Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini maritn.adamsson@…

Reported by maritn.adamsson@…, 14 years ago.

Description

Hej,

Länken till valvakan fungerar inte:  http://valvaka.stockholm.piratpartiet.se/

Note: See TracQuery for help on using queries.