Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (43 - 45 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#82 fixed Länka lokala webbsidor under partiet lokalt mini daniel.svensson@…

Reported by daniel.svensson@…, 14 years ago.

Description

Det vore bra om man på sidorna för PP lokalt kunde lägga länkar till respektive lokala webbplatser. Denna möjlighet skulle finnas på samtliga nivåer (distrikt, krets och kommun).

#83 fixed Får ej mail om nya medlemmar Todi alexander.andersson@…

Reported by alexander.andersson@…, 14 years ago.

Description

Hallå!

Sen någon gång under förra veckan har jag (alexander.andersson@…, KL för Nässjö) inte fått mail mer än en gång på sex nya medlemmar. Hade även problemet att jag ibland blev timeoutad av servern men det verkar ha försvunnit sen ni ökade antalet tillåtna anslutningar.

Jag vet inte om jag missar några fler mail (det verkar funka som vanligt) - men jag har bland annat inte fått Falkvinges medlemsbrev etc.

Hör av er om det är några oklarheter.

#84 fixed skypeboten klarar inte @replies mini mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

... eftersom den alltid prefixar med namnet.

Man borde göra så att om en tweet börjar med @username så formatteras den annorlunda. Alternativt göra om formatteringen i samtliga fall, tex avsändaren inom parentes.

Så här är det nu:

+++ Hej hopp +++ @username hej hopp ==>

Mikael Nilsson: Hej hopp Mikael Nilsson: @username hej hopp <--- inte ett reply enligt twitter

Istället kunde det bli antingen

Mikael Nilsson: Hej hopp @username (Mikael Nilsson) hej hopp

eller

(Mikael Nilsson) Hej hopp @username (Mikael Nilsson) hej hopp

Note: See TracQuery for help on using queries.