Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (43 - 45 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#382 invalid Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

I am amazed you got this site up so soon!

Well done

BRA JAVLA GJORT or something like that in swedish

#401 onhold Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Richie leomarefors@…

Reported by leomarefors@…, 14 years ago.

Description

Hej Jag har full förståelse för att ni har fullt upp med era kärnfrågor i nuläget, men lite längre fram skall ni ta tag i arbetslösheten för ungdomar som idag är ca 24%.

Tyvärr sitter betongpartiet (S) och dess "syster"LO och blockerar varje försök till att ge ungdomar fullvärdiga arbeten på arbetsmarknaden. Jag har själv suttit som nämdeman i (S) och styrelsemedlem i LO, så jag vet hur illa de behandlar våra ungdomar.

Kämpa för deras rätt till "traditionella" lärlingsplatser. Stoppa inte bara in dem i skolor för att sedan lura statistiken.

Just nu är det tufft på arbetsmarknaden men givetvis blåser det över inom kors, så satsa fullt ut på ungdomar i arbete samt kämpa för vår rätt att uttrycka oss fritt.

Frihet och demokrati får vi inte gratis, det måste vi kämpa för.

Leo Mårefors, ny medlem i Piratpartiet

#417 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini Pimaa_@…

Reported by Pimaa_@…, 13 years ago.

Description

tjena.

Jag heter Pierre Hagström. får massa mejl av er hela tiden som jag inte orkar med.

hur går jag ur erat parti?

MVH

Note: See TracQuery for help on using queries.