Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1251 fixed Automatiskt mailutskick till kandidater när ny fråga har kommit in Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

För att öka pressen på att kandidater svarar på frågor i utfrågningstrådarna vore det bra med en funktion som automatiskt mailar ut till kandidatet.

"Du har fått en ny fråga om din kandidatur. Gå in på länken X för att besvara den", exempelvis.

#1252 fixed Sätta status "behandlas ej" på yrkanden som är avslagsyrkanden/ligger utanför området Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Idag när ett yrkande ligger utanför motionens område, alternativt behandlas som ett avslagsyrkande, så ligger yrkandet antingen kvar som oröstat eller raderas.

Vore bra att kunna sätta statusen "Behandlas inte" istället.

#1253 fixed Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" är dålig.

Kanske "Se resultat från tidigare voteringar" är tydligare

Note: See TracQuery for help on using queries.