Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#504 wontfix HAX tillhör (PP)! mini Calandrella
#512 fixed Dubbla medlemskap PP vid registrering till UP Todi Ching_Shih
#521 fixed Avregistrerad medlem som står som ansvarig kommunledare går ej att byta ut. JorgenL Ching_Shih
Note: See TracQuery for help on using queries.