Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#504 wontfix HAX tillhör (PP)! mini Calandrella

Reported by Calandrella, 13 years ago.

Description

Henrik Alexandersson är piratpartist och bör märkas som sådan på live.piratpartiet.se.

#512 fixed Dubbla medlemskap PP vid registrering till UP Todi Ching_Shih

Reported by Ching_Shih, 13 years ago.

Description

Dubbel registrering i PP, gissningsvis p.g.a. den automatiska registreringen vid ingåendet av medlemskap i UP till PP.

#521 fixed Avregistrerad medlem som står som ansvarig kommunledare går ej att byta ut. JorgenL Ching_Shih

Reported by Ching_Shih, 13 years ago.

Description

Det går inte att byta ut en kommunlead som ej längre är medlem i partiet.

Note: See TracQuery for help on using queries.