Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#86 fixed Kommunledare kan inte skicka mass-mail JorgenL Todi

Reported by Todi, 14 years ago.

Description

När kommunledare för Eskilstuna, David Fredriksson försöker skicka ut massmail till eskilstuna, får han ett exception. Troligtvis är han inte den enda. Exceptionet:

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Source Error: Line 67: Authority authority = viewingPerson.GetAuthority(); Line 68: Line 69: Organization org = Organization.FromIdentity(Convert.ToInt32(DropOrganizations.SelectedValue)); Line 70: Geographies geoList = authority.GetGeographiesForOrganization(org); Line 71:

Source File: c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs Line: 69

[FormatException: Input string was not in a correct format.]

System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +2755599 System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) +112 System.Convert.ToInt32(String value) +68 Pages_Communications_SendLocalMail.PopulateGeographies() in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:69 Pages_Communications_SendLocalMail.ResetOrganizationData() in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:105 Pages_Communications_SendLocalMail.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:57 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +33 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1436

#88 fixed Medlem vill bort från mailinglista JorgenL jennerstrom

Reported by jennerstrom, 14 years ago.

Description

Citerar användaren direkt:

######################## Hej. Hittade den här tråden:  http://forum.piratpartiet.se/Topic137138-66-1.aspx Jag har samma problem, jag har kryssat ur alla nyhetsbrev men ändå fortsätter de komma. Det här är andra försöket att kontakta någon inom "organisationen" direkt. Hur avbeställer jag nyhetsbreven? MVH, Viktor ######################

hans adress är: viktorjoh@… Hur löser vi så han kommer bort från listan + att det kanske inte ska hända igen?

#89 fixed smstjänst Todi anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

inkommet mail "Hej, Pedanten inom mej noterade att det står "betalning för 2008" i svaret från eran sms tjänst" angående förnyelse av medlemskap då

Note: See TracQuery for help on using queries.