Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (46 - 48 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#491 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ mini jeppewinther@…

Reported by jeppewinther@…, 13 years ago.

Description

Goddag! Skriver på vegne af Piratpartiet i Danmark, der er ved at sætte partiet i søen hernede. Vores hjemmeside(www.piratpartiet.dk) er trist, og skal ændres, og det ville være fedt hvis vi kunne få fat i jeres Drupal tema som et udgangspunkt. Tak, og god vind Jeppe Winther, Piratpartiet.dk

#582 worksforme Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Todi uno@…

Reported by uno@…, 13 years ago.

Description

Jag lyckades få in två primärvalskandidatuppgifter när jag försökte rätta ett stavfel i min reklamtext. Skulle någon kunna ta bort den ena, och se till att det faktiskt står "hotbild" i stället för "hoblid" eller "hotblid". Man ska inte göra sådant här så här sent på kvällen.

Det borde finnas möjlighet att editera den här typen av uppgifter.

Tack på förhand Uno Engborg

#601 wontfix Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Richie nalsta63@…

Reported by nalsta63@…, 13 years ago.

Description

Varför har ni inte med medlemstalen för S på första sidan. Det inger ju inget förtroende att ni helt enkelt tagit bort den som har flest medlemmar. Det förlorar ni bara på. Det är ju ändå bra att vara tredje största parti nät det gälle medlemstalet.

Note: See TracQuery for help on using queries.