Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#360 fixed Kartan för UP lokalavdelningars upptagningsområde behövs göras om JorgenL stefan.flod@…

Reported by stefan.flod@…, 14 years ago.

Description

Kartan för UP lokalavdelningars upptagningsområde behövs göras om. Den behöver bli större och texten på Lokalavdelningarna behöver flyttas så den e bredvid bilden.

 http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx

#412 fixed Lägga till nya UP lokalavdelningar i PW JorgenL stefan flod

Reported by stefan flod, 14 years ago.

Description

Ung Pirat växer så det knakar. Ung Pirat har lokalavdelningar som har ett visst geografiskt upptagningsområde. Tex Ung Pirat Hylte har Hylte kommun som upptagningsområde. Så alla ung pirat medlemmar som blir medlem och bor i hylte blir även medlemmar i lokalavdelningen Ung pirat Hylte. Men det finns många kommuner i landet som inte än har en lokalavdelning. Så om det startas en ung pirat norrköping i Ung Pirat så behöver man skapa en Ung Pirat Norrköping i pirateweb med ett geografiskt upptagningsområde. Enda sättet att få in nya Ung Pirat XXXXX i PW är att säga åt Rick Falkvinge att göra det i koden. Detta är inte hållbart. Vi vill ha en Funktion i PW så att vi kan grafiskt ordna detta själv. Obs: Vi engagerar även lokalavdelningar så som Piratstudenterna vilket inte har ett geografiskt upptagningsområde men det behöver ändå finnas i PW.

#620 fixed Avsluta medlemskap-knapp Richie stefan

Reported by stefan, 13 years ago.

Description

Fixa en knapp så man kan gå ur partiet

Note: See TracQuery for help on using queries.