Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#53 wontfix Text om aktiva till husvagnsprojektet duke_h3 AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 14 years ago.

Description

Vi behöver en text att skicka ut för att få aktiva till husvagnsprojektet.

Vardagar? Helger? Tider? Stad? Mailsvaraaddress?

#54 fixed alt-attribut till guldpirat-html-exempelkoden på /guldpirat mini Rikard

Reported by Rikard, 14 years ago.

Description

När man blivit guldpirat så kan man lägga in en banner/knapp som visar att man är guldpirat. Exempel-HTML-koden saknar alt-attribut.

Förslag:

Lägg till alt="Jag donerar pengar till Piratpartiet" i img-taggen på exempelkoden för guldpiratloggan.

Gör att koden validerar och ger även lite information om vad det är frågan om (reklam för guldpirat och piratpartiet).

 http://www.piratpartiet.se/guldpirat

Under "Gör såhär".

#55 wontfix Vidarebefordra sin pp-mail Todi speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Just nu måste man vidarebefordra sin @piratpartiet.se-adress via ett fulhack här:  https://mail.piratpartiet.se/mailfwadmin/login/

Denna inställning bör integreras i PirateWeb istället.

Note: See TracQuery for help on using queries.