Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1255 fixed I adminsystemet, första proppen ska heta P01, inte P1. Johanmlg agnesson
#1256 wontfix Ta bort ett steg när man väljer "gå till nästa" Johanmlg agnesson
#1257 fixed Möjlighet för deltagarna att "rapportera" ett yrkande Johanmlg agnesson
Note: See TracQuery for help on using queries.