Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1255 fixed I adminsystemet, första proppen ska heta P01, inte P1. Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Sorteringen bland proppar och motionern blir konstig när nummer 1-9 inte får en nolla framför sig.

P01, P02 ... P09, P10, P11 ska det självklart vara, istället för P10, P11...P1, P2, P9.

#1256 wontfix Ta bort ett steg när man väljer "gå till nästa" Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Idag under omröstningarna så finns knappen "Gå till nästa" för att skickas vidare till nästa punkt på dagordningen och nästa votering.

Idag ploppar det upp en ruta, vilket är innebär 100% fler knapptryckningar än vad som skulle behövas.

#1257 fixed Möjlighet för deltagarna att "rapportera" ett yrkande Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Yrkanden kan hamna fel och vara misstänkt utanför en motions område. Genom att ha en funktion där deltagaren kan rapportera/flagga ett yrkande så kan mötespresidiet snabbt titta på det eventuella problemet.

Note: See TracQuery for help on using queries.