Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#166 fixed Analfabetisk ordning speakman Christian Engström (pp)

Reported by Christian Engström (pp), 14 years ago.

Description

Varken kommunerna inom Stockholm eller vallokalerna inom kommunen (Nacka) listas i alfabetisk ordning i menyerna.

Det tycker jag att de kanske borde vara, själv blir jag lite förvirrad av att de inte är det.

#167 fixed Serverfel för ordinarie vallokal speakman Christian Engström (pp)

Reported by Christian Engström (pp), 14 years ago.

Description

Jag försökte boka mig på några ordinarie vallokaler (alltså inte förtidsröstning). Det gick sådär.

Krysset blev INTE till en grön bock när jag hade anmält, och när jag klickade på länken i mejlet som kom blev det serverfel 500:

500 - Serverfel En felrapport har skickats till administratörerna. Vi beklagar det inträffade.

Dock verkar det ha funkat åtminstone delvis trots att det inte såg ut så, för nu är det gröna bockar på två av de tre lokalerna som jag bokade och bekräftade

#255 worksforme Kan inte filtrera utskick från PW Todi Christopher Cameron

Reported by Christopher Cameron, 14 years ago.

Description

Från: cameron.christopher@…

Hej

Era inställningar för utskick verkar inte fungera. Jag har valt att endast få utskick från Falkvinge men får en herrans massa annat ändå...

Kolla gärna upp detta.

Note: See TracQuery for help on using queries.