Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#92 fixed Bugg i MemberCount-Closeup.aspx.cs Todi lars.luthman@…

Reported by lars.luthman@…, 14 years ago.

Description

Jag försökte ladda diagrammet MemberCount-Closeup med DaysHistory=0 precis efter midnatt och fick då ett felmeddelande (bifogar HTML-filen). Antagligen beror det på att det inte fanns några events att visa, men koden försökte ändå läsa från index 0 i eventlistan.

#93 fixed www.piratpartiet.se's klocka visar vintertid mini lars.luthman@…

Reported by lars.luthman@…, 14 years ago.

Description

Tidsangivelserna på kommentarer till nyheter på www.piratpartiet.se går en timme efter, dvs vintertid.

#94 fixed "Hur man röstar på PP" direkt på Ettan! mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

[02:19:47] Jan Lindgren: jag har idag fått flera kommentarer om att vi måste bli tydligare i hur man röstar på vår hemsida [02:20:25] Jan Lindgren: om vi ska få ungdomar som aldrig röstat förut att rösta på oss så måste vi informera exakt hur de ska gå till väga [02:20:43] Jan Lindgren: och om vi har sån information på hemsidan (kommer inte åt den just nu) så måste vi bli tydligare med att lyfta fram den

Note: See TracQuery for help on using queries.