Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#604 worksforme Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Todi alvenkrona

Reported by alvenkrona, 13 years ago.

Description

Vid medlemsregistrering anger man ett lösenord, När man sedan försöker logga in på PW fungerar inte det lösenordet. Så då får man välja "glömt lösenord" registrera om det. (då funkar det)

#680 wontfix Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Richie marianne

Reported by marianne, 13 years ago.

Description

Hej! Alltid trevligt att ni vill att kulturen ska delas, men eftersom jag råkar veta hur en tvårflöjt ska spelas kan jag konstatera att bilden på er startsida är spegelvänd. Inte så snyggt. Mvh

#719 wontfix Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ Richie ordkombo@…

Reported by ordkombo@…, 13 years ago.

Description

Hur sjutton går man ur?

Note: See TracQuery for help on using queries.