Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (52 - 54 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#95 fixed Guide till hur man röstar i valet mini Jan Lindgren - jan.lindgren@…

Reported by Jan Lindgren - jan.lindgren@…, 14 years ago.

Description

Flera personer har hört av sig om att de vill rösta på oss, men inte vet hur det ska gå till. Vi behöver en enkel guide om hur man röstar för förstagångsväljare på vår hemsida och som dessutom syns.

#96 fixed PirateWeb kräver inget lösenord JorgenL speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Glömde fylla i mitt lösenord och råkade då loggas in som en annan Daniel Nyström. Bör inte vara möjligt med blankt lösenord.

#98 fixed Staplarna på ettan behöver uppdateras mini marten.fjallstrom@…

Reported by marten.fjallstrom@…, 14 years ago.

Description

Noterade att staplarna till höger på ettan behöver uppdateras så att vi visar vilka vi jagar nu...

Note: See TracQuery for help on using queries.