Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (52 - 54 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#350 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ på Firefox OSX mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Firefox 3.0.10, OSX 10.5.6 Sidan är mycket svårläst pga överlappande grafik (inkl menyer). Ett oinformerat antagande är att css vars värden är korrekta default på windows/linux inte har samma defaultvärden på Firefox i OSX. (det ser ut som liknande effekt jag fått av sådant iaf)

#761 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/agera/kalmar Richie mikael.johansson@…

Reported by mikael.johansson@…, 13 years ago.

Description

Hej! Jo jag är vice KL i Kalmar Kommun och har hand om våran blogg, kalmar.piratpartiet.se där vi skriver och lägger upp bilder på det senaste här i Kalmar. Upptäckte just att den finns inte länkad på  http://www.piratpartiet.se/agera/kalmar vilket skulle vara rätt bra då det är där de flesta går om de vill engagera sig. Skulle ni kunna lägga in en länk på den sidan som länkar till våran blogg;  http://kalmar.piratpartiet.se

Tack Mikael Johansson Vice KL Kalmar Kommun

#547 invalid Angående sidan http://www.piratpartiet.se/agera/ostergotland mini Anton Johansson, ua@…

Reported by Anton Johansson, ua@…, 13 years ago.

Description

Hej,

Kontaktinformationen Ung Pirat Linköping SE, Östergötlands valkrets är gammal. Ansvarig/ordförande är Anton Johansson, ua@…, 0707496840.

Note: See TracQuery for help on using queries.