Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (55 - 57 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#59 fixed twitterboten kapar mejladresser mini marten.fjallstrom@…

Reported by marten.fjallstrom@…, 14 years ago.

Description

twitterboten kapar mejladresser så att den inte kan klickas på. Klickbart är alltid bäst.

#60 fixed ÅÄÖ blir borked på medlemskapsförnyelsesidan JorgenL Anders

Reported by Anders, 14 years ago.

Description

ÅÄÖ på den sida som länkas i "Dags att förnya medlemskapet"-mailet blir lite b0rk. Använder Firefox 3.0.8 i Ubuntu. Se bifogad bild.

#61 fixed Kolla husvagn duke_h3 duke_h3
Note: See TracQuery for help on using queries.