Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (55 - 57 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1265 fixed Förtydliga hur jämka fungerar Johanmlg agnesson
#1268 fixed adminsidan av nomineringar: Kunna ändra/lägga till mail/telefonnummer Johanmlg agnesson
#1269 fixed Visa och dölj listan för samtliga nominerade Johanmlg agnesson
Note: See TracQuery for help on using queries.